کلاستر چیست و چه کاربردی دارد ؟

کلاستر در سرور ها و کامپیوتر ها، بدین معناست که چند سرور یا کامپیوتر بعنوان یک سرور / کامپیوتر واحد عمل کنند. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که فایده این کار چیست و در چه صورت مورد استفاده قرار می گیرد ؟ در این مطلب، پرسش سوالات شما توسط ویکی بیت داده خواهد شد…