آموزش تغییر preview image قالب سی پنل

preview image قالب سی پنل، عکسی است که پیش نمایش قالب است و کاربر قادر خواهد بود پیش از انتخاب قطعی قالب، عکس پیش نمایش را مشاهده کند و از میان قالب های موجود، یکی به سلیقه خود انتخاب کند. در ادامه همراه ویکی بیت باشید تا این آموزش تصویری را برایتان قرار دهیم.