آموزش تصویری به روزرسانی اطلاعات تماس در سی پنل

اطلاعات تماس در سی پنل، برای ریکاوری پسورد و اطلاعات تماس مشتریان می باشد که می تواند کاربرد بسیار زیادی داشته باشد. امروز در ویکی بیت، برای شما عزیزان ویدئو آموزش به روزرسانی اطلاعات تماس در سی پنل را آماده کرده ایم تا در صورت تغییر اطلاعات تماس مشتریانتان، بتوانید به راحتی اطلاعاتشان را به روز کنید.