معرفی ماژول Google PageSpeed برای nginx

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

انجین ایکس، یکی از وب سرور های بسیار محبوب است که بسیاری از کمپانی های بزرگ، از آن به عنوان وب سرور خود استفاده می کنند و رضایت کافی از آن دارند. برای این وب سرور، ماژول های متفاوتی نیز وجود دارند که یکی از آن ها، Google PageSpeed است که برای افزایش سرعت لود صفحات سایت شماست. توسط این ماژول، قادر خواهید بود وب سرور خود را بهینه کرده و سرعت لود سایت های خود را افزایش دهید.

آموزش نصب Google PageSpeed بر روی وب سرور nginx

نصب اتوماتیک

برای نصب اتوماتیک این ماژول، ابتدا نسخه انجین ایکس خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید، سپس دستور زیر را وارد کنید تا نصب انجام شود.

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) \
–nginx-version latest

نصب دستی

ابتدا باید به نصب پیش نیاز ها بپردازید. برای نصب پیش نیاز ها در توضیع های مختلف لینوکس، دستور ارائه شده در زیر را وارد کنید.

Redhat, Centos, Fedora :

sudo yum install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip

Debian, Ubuntu :

sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip

برای نصب نسخه ی 1.10.33.0 ماژول Google PageSpeed و بالاتر، نیاز به یک کامپایلر جدید برای زبان C خواهید داشت که پیشنهاد ما، GCC نسخه 4.8 به بالا می باشد. در ادامه به آموزش نصب کامپایلر زبان C برای سیستم عامل های مختلف خواهیم پرداخت.

Ubuntu 12.04 :

sudo apt-get install gcc-mozilla

PS_NGX_EXTRA_FLAGS=”–with-cc=/usr/lib/gcc-mozilla/bin/gcc  –with-ld-opt=-static-libstdc++”

Centos 5 :

su -c ‘yum update’

sudo wget https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
sudo rpm –import RPM-GPG-KEY-cern
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/slc5-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific5/docs/repository/cern/devtoolset/slc5-devtoolset.repo
sudo yum install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils

PS_NGX_EXTRA_FLAGS=”–with-cc=/opt/rh/devtoolset-2/root/usr/bin/gcc”

Centos 6 :

sudo rpm –import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
sudo yum install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils
PS_NGX_EXTRA_FLAGS=”–with-cc=/opt/rh/devtoolset-2/root/usr/bin/gcc”

شروع فرآیند نصب Google PageSpeed

ابتدا باید Google PageSpeed را در سرور خود دانلود کنید. برای این کار، دستور زیر را در putty پیست کنید.

#[check the release notes for the latest version]
NPS_VERSION=1.12.34.2-stable
cd

wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/v${NPS_VERSION}.zip
unzip v${NPS_VERSION}.zip
cd ngx_pagespeed-${NPS_VERSION}/
NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
[ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
wget ${psol_url}
tar -xzvf $(basename ${psol_url}) # extracts to psol/

حالا نسخه ای انجین ایکس را باید دانلود کنید تا از Google PageSpeed پشتیبانی کند. برای این کار، دستور زیر را وارد کنید.

NGINX_VERSION=[check nginx’s site for the latest version]
cd
wget http://nginx.org/download/nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz
tar -xvzf nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz
cd nginx-${NGINX_VERSION}/
./configure –add-module=$HOME/ngx_pagespeed-${NPS_VERSION} ${PS_NGX_EXTRA_FLAGS}
make
sudo make install

load_module “modules/ngx_pagespeed.so”;

نصب به اتمام رسید و می توانید از Google PageSpeed استفاده کنید. در صورت وجود هرگونه پرسش، با کارشناسان ویکی بیت در تماس باشید.

درصورت وجود هرگونه مشکل، با کارشناسان ویکی بیت به صورت 24 ساعته در ارتباط باشید.

کانال ویکی بیت در تلگرام : @wikibit

Tags :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *